Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatste update: 30 oktober 2019

Algemene voorwaarden Quizjemee V.O.F.

Quizjemee (KVK: 61792888) is ontwikkeld door enthousiaste, jonge ondernemers met een passie voor alledaagse en niet alledaagse weetjes, het laatste nieuws, het eerste nieuws en alles wat daartussen is gebeurd. Met een multidisciplinair team maken zij voor jou de quiz die het beste bij jou past. Quizjemee staat voor service, nuchterheid en kwaliteit. Geen gezeur, gewoon quizzen. Quiz je mee?

Artikel 1: Algemeen

1.1 Alle algemene voorwaarden (artikel 1 t/m 12) zijn van toepassing op alle diensten en producten van Quizjemee (61792888).

Artikel 2: Producten en diensten

2.1 Alle producten en diensten zijn eigendom van Quizjemee. Het is verboden om de quiz(zen) of onderdelen daarvan te kopiëren, dupliceren, door te verkopen, dan wel via internet openbaar te maken door de klant(en).

2.2 De klant is verantwoordelijk voor de deelnemers aan de quiz(zen) en dient hen te verplichten de quiz(zen) of onderdelen daarvan niet te kopiëren, dupliceren, door te verkopen dan wel via internet openbaar te maken.

2.3 Het openbaren van de quiz(zen) is/zijn enkel toegestaan op de locatie waar de quiz zich bevindt.

Artikel 3: Overeenkomst en bestelling(en)

3.1 Quizjemee behoudt zich van het recht voor bestelling(en) en opdracht(en) zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.2 Overeenkomsten die telefonisch zijn gemaakt dienen per mail worden bevestigd. Waarin concreet staat beschreven welke afspraken er zijn gemaakt. Beide partijen moeten deze overeenkomst voorzien van handtekening of duidelijk aangeven dat er een akkoord is.

3.3 Mocht een overeenkomst tussentijds wijzigen, dan dient dit minimaal veertien dagen voorafgaande aan de quizdatum van de opdrachtgever te worden gemeld bij Quizjemee.

3.4 Mocht bij artikel 3.3 sprake zijn van financiële veranderingen, dan moet Quizjemee dit melden bij de klant.

3.5 De overeenkomst kan kosteloos worden beëindigd, mits er minimaal veertien dagen voorafgaand aan de quizdatum Quizjemee op de hoogte wordt gesteld. Mocht dit niet het geval zijn, moet de klant het volledige bedrag betalen en zal het bestelde product alsnog worden verstuurd.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Quizjemee is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van standaard verzonden poststukken. Bij het plaatsen van de bestelling gaat de klant ermee akkoord dat deze zelf het risico van verzenden draagt.

4.2 De klant kan er voor kiezen het artikel tegen betaling aangetekend of verzekerd te laten verzenden.

4.3 Op verzoek van de klant ontvangt de klant een Track & Trace code van Quizjemee.

4.4 De levering van het product is afhankelijk van het postbedrijf PostNL.

Artikel 5: (Muziek)rechten

5.1 In de quiz(zen) kunnen geluids- en/of beeldfragmenten zijn verwerkt, waarvoor rechten moeten worden afgedragen aan de desbetreffende auteursrechtenorganisatie. Deze auteursrechten zijn additionele kosten die niet in de overeenkomst zijn inbegrepen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een licentie ter zake die geluids- en/of beeldfragmenten met de betreffende auteursrechtenorganisatie en het betalen van de daarvoor verschuldigde kosten bij de auteursrechtenorganisatie.

5.2 De klant vrijwaart Quizjemee van alle aanspraken van deze auteursrechtenorganisaties.

Artikel 6: Betaling(en)

6.1 Na het ontvangen van de factuur dient de klant zich te houden aan het betalingstermijn.

6.2 Indien de klant zich niet houdt aan het betalingstermijn is de klant de wettelijke rente verschuldigd, boven op de kosten op de factuur. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van betaling van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vorderingen te voldoen, kan Quizjemee de vordering(en) uit handen geven. In dit geval zal de klant naast het verschuldigde bedrag en de wettelijke rente tevens de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten betalen die Quizjemee dan maakt.

6.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Quizjemee op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.4 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

6.5 Facturen worden per mail verzonden. Op aanvraag is het versturen van de factuur per post mogelijk. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

(Aanvullende) Algemene voorwaarden Het Slimste Dorp van Friesland, onderdeel van Quizjemee

Artikel 7: Het Slimste Dorp van Friesland

7.1 Het Slimste Dorp van Friesland is een onderdeel wat voortkomt uit het V.O.F. bedrijf Quizjemee.

7.2 Alle voorwaarden van Quizjemee (artikel 1 t/m 12) zijn ook van toepassing op Het Slimste Dorp van Friesland

Artikel 8: Aanmelden

8.1 Alle aanmeldingen dienen via de website van Het Slimste Dorp van Friesland te gaan. Een telefonisch- en/of mail is niet een officiële binding en daar kan geen rechten van ontleent worden.

8.2 Bij de aanmelding dient de klant akkoord te gaan met alle voorwaarden (artikel 1 t/m 12).

8.3 Quizjemee bewaard alle aanmeldformulieren tot na de betaling. Daarna worden alle aanmeldformulieren vernietigd en kan de klant geen bezwaar meer maken op de betaling.

Artikel 9: De voorrondes

9.1 Alleen de presentator en jurylid of juryleden mogen het gehele quizpakket inzien.

9.2 De host(s) van het dorp dient er voor te zorgen dat deelnemers op de hoogte zijn van artikel 2.2.

9.3 De host(s) van het dorp dient de spelregels te lezen en te hanteren tijdens de quiz. Mochten er dan alsnog vragen of onduidelijkheden naar voren komen, dan dient de host(s) contact op te nemen met Quizjemee, de organisatie van Het Slimste Dorp van Friesland.

9.4 Entreegeld mag door de host(s) van het dorp worden bepaald. Quizjemee staat hier los van.

Artikel 10: De regiofinales

10.1 Iedere host van de regiofinale moet op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden die zijn opgesteld  door Quizjemee (artikel 1 t/m 12)

10.2 Er mag geen entreegeld voor de deelnemers en bezoekers worden gevraagd door de host(s).

10.3 Iedere host is verplicht de quizscores en antwoordformulieren van de deelnemers zeven dagen na de quizdatum te bewaren. Mocht er een discussie ontstaan tussen teams, dan kan Quizjemee de gegevens opvragen en een eindoordeel geven.

Artikel 11: De provinciale finale

11.1 Quizjemee is te allen tijde de host van de finale.

11.2 Quizjemee stelt alle bezoekers en deelnemers op de hoogte van de huis- en spelregels tijdens de finale.

11.3 Alle bezoekers en deelnemers dienen de regels te volgen die worden gehanteerd door Quizjemee.

11.4 Finalisten hoeven geen entree te betalen. Bezoekers zijn verplicht entree te betalen. Ook bezoekers die als reservefinalist mee gaan, moeten betalen.

11.5 Quizjemee is niet verplicht om (gratis) consumpties te regelen voor de finalisten. Deze zijn voor eigen rekening.

Artikel 12: De prijzen

12.1 Prijzen bij de voorrondes en regiofinales zijn niet verplicht. Mocht de host(s) er wel voor kiezen om prijzen uit te delen, dan zijn ze er zelf verantwoordelijk voor.

12.2 Quizjemee regelt de prijs of prijzen voor de provinciale finale.

12.3 Het geldbedrag dat het slimste team wint gaat naar dat dorp waar ze voor hebben gestreden. De host(s) van dit dorp krijgt/krijgen beheer over het geld.

12.4 Het geldbedrag moet in het dorp geïnvesteerd worden. Dit betekent dus geen vrijwilligersavond waarin alleen vrijwilligers mogen komen. Het moet toegankelijk zijn voor iedere dorpsinwoner van het winnende dorp.

12.5 Het dorp kan het geld binnen één jaar na het winnen van de finale opeisen. Daarna is er geen mogelijkheid meer om het geld op te eisen en blijft het geld binnen de organisatie van Quizjemee.


Comments are closed.